Doelstellings

1. Kunste na die platteland

Danksy die fees word die kunste na die platteland gebring.  Diegene wat nie andersins geleentheid kry nie, kry kans om deel te hê aan kuns en kultuur. Die kunste en letterkunde word in die platteland ontwikkel.

2. Kultuur

Om plaaslike talent in die sin van kontreiverhaalskrywers, rieldansers, storievertellers, musikante, straatvertonings en eiesoortige kultuuritems in die streek te identifiseer en te ontwikkel. Om blootstelling aan die Namakwaland-, Cederberg- en Weskuskultuur te gee en dit uit te brei. Om streekskos te bevorder en te promoveer deur middel van die Leipoldtete en kosdemonstrasies.

3. Ekonomie

Ontwikkeling van die ekonomie deur finansiële belegging van buite te lok. Plaaslike skole en organisasies kry die geleentheid om deur middel van produksies en stalletjies fondse in te samel. Werkskepping in 'n streek wat arm aan industrieë en werksgeleenthede is. Uitbreiding van die fees hou toenemende ekonomiese voordele vir die hele streek in.

4. Toerismebestemming
Om deur middel van bemarking van die fees, die Cederbergstreek as 'n toerismebestemming bekend te stel. Toerisme is bewys as die grootste en volhoubaarste werkskeppende nywerheid en die uitbou daarvan is in lyn met Nasionale en Provinsiale regeringsdoelwitte.

5. Bewaring van Cederbergkultuur en natuurerfenis
Om die uniekheid van die Weskus/Cederberg/Namakwaland kulture (bv. roosterkoekbak en rieldans) en natuurerfenis (bv. rotskuns, Maltese kruis, Wolfbergskeure en -boog) te bewaar en te koester.

6. Samewerking tussen kultuurgroepe
Verskillende kultuurgroepe word deur die fees byeengebring.

7. Vestiging van suksesvolle infrastruktuur
Vestiging van 'n suksesvolle infrastruktuur wat volledig benut, in stand gehou en uitgebrei word.

8. Streekstrots
Blootstelling aan die kunste deur professionele persone, ontwikkel 'n gemeenskaps- en streekstrots. Mense ontwikkel terselfdertyd ‘n breër perspektief.

9. Belê in die jeug

Ontwikkeling van die jeug deur middel van toneelkompetisies en werkskole. Blootstelling aan kuns, kultuur en die letterkunde. Ontdekking en blootstelling van nuwe talent.

10. Betrekking van alle gemeenskappe

Skole word reeds vanaf die eerste fees betrek om deel te neem en fondse in te samel. Die gemeenskap word d.m.v. vraelyste betrek om behoeftes, kritiek en voorstelle te bekom. Die fees se reëlingskomitee bestaan uit lede van al die plaaslike gemeenskappe.